Καύσωνας

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ

DOs και DONTs σε ακραίες συνθήκες καύσωνα

Δεδομένου ότι ο καύσωνας θα διαρκέσει αρκετές ημέρες καλό θα ήταν οι καταναλωτές να ακολουθήσουν μία σειρά από μέτρα που εφαρμόστηκαν παλαιότερα σε αντίστοιχες καταστάσεις, προκειμένου αφενός, να μειώσουν την καταπόνηση του Συστήματος και αφετέρου, να περιορίσουν – ει δυνατόν – την κατανάλωση ενέργειας.