Η συνεισφορά των ανανεώσιμων πηγών στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ξεπέρασε για πρώτη φορά εφέτος το επίπεδο του 30% στο παγκόσμιο ενεργειακό μείγμα.

Σύμφωνα με στοιχεία του κέντρου έρευνας για ενεργειακά θέματα Ember, οι φωτοβολταϊκές και αιολικές εγκαταστάσεις συνεισέφεραν το 13,4% του ηλεκτρισμού που παρήχθη διεθνώς και το υπόλοιπο ποσοστό της «καθαρής» ενέργειας προήλθε από άλλες ανανεώσιμες πηγές, ιδίως υδροηλεκτρικές μονάδες. Η Ελλάδα, όπως επισημαίνει το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), διαθέτει αξιόλογο δυναμικό ΑΠΕ, οι οποίες μπορούν να προσφέρουν μια πραγματική εναλλακτική λύση για την κάλυψη μέρους των ενεργειακών μας αναγκών, συνεισφέροντας στη μείωση της εξάρτησης από συμβατικά καύσιμα, στην ελάττωση του φαινόμενου του θερμοκηπίου, στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και στην ανάπτυξη αποκεντρωμένων περιοχών.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΔΕΗ ενθαρρύνει τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον οικιακό τομέα. Πιο αναλυτικά, σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα, προσφέρει έως και 24 άτοκες δόσεις για την αποπληρωμή της επένδυσης, δίνοντας επιπλέον κίνητρα στους καταναλωτές να πρασινίσουν την κατανάλωση της ενέργειας στο σπίτι. Ανάλογα με την κατανάλωση ενός νοικοκυριού, ένα σύστημα αυτοπαραγωγής εξασφαλίζει σημαντικά πλεονεκτήματα. Για παράδειγμα, για ετήσια παραγωγή 4.000 kWh απαιτείται η κατάληψη 22 τ.μ ταράτσας ή 13 τ.μ στέγης. Το κόστος της ταράτσας προ ΦΠΑ είναι 5.848 ευρώ, ενώ αντίστοιχα το κόστος στέγης 5.700 ευρώ, με ετήσιο όφελος εξοικονόμησης ενέργειας στα 825 ευρώ και χρόνο απόσβεσης του συστήματος 7,1 χρόνια. Για μεσαία κατανάλωση έως 6.500 κιλοβατώρες η απαιτούμενη ταράτσα είναι 35 τ.μ  ή 21 τ.μ στέγης με τα κόστη να διαμορφώνονται σε 6.888 ευρώ και 6.750 ευρώ αντίστοιχα. Η ετήσια εξοικονόμηση  διαμορφώνεται στα 1.320 ευρώ και ο χρόνος απόσβεσης είναι 5,2 έτη.

Ταυτόχρονα, με την εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήματος παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας, η οποία περιλαμβάνει πρόσβαση σε εξειδικευμένο κέντρο υποστήριξης για αναφορά συμβάντων και απομακρυσμένη παρακολούθηση ορθής λειτουργίας από εξειδικευμένους τεχνικούς.