Μπορεί το ενδιαφέρον για τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στο σπίτι να αυξάνεται διαρκώς, ως απόρροια και της ανάγκης των Ελλήνων να υιοθετήσουν πιο οικονομικές και περισσότερο «πράσινες» λύσεις ενέργειας, εντούτοις δεν είναι λίγοι εκείνοι που σκοντάφτουν στα βασικά γύρω από αυτά. Έννοιες, όπως ο ταυτοχρονισμός ή η ιδιοκατανάλωση φαντάζουν άγνωστες σε μεγάλη μερίδα καταναλωτών, γεγονός που αναγκάζει κάποιους να εγκαταλείψουν πρόωρα την ιδέα, μολονότι μέσω αυτής θα μπορούσαν να κερδίσουν πολλά. Στο πλαίσιο αυτό, η ΔΕΗ παρουσιάζει το… αλφαβητάρι για φωτοβολταϊκά, βοηθώντας τους ενδιαφερόμενους να μυηθούν στα νέα δεδομένα.

Απορροφώμενη ενέργεια: Πρόκειται για την ηλεκτρική ενέργεια που απορροφήθηκε από το δίκτυο και καταναλώθηκε στην εγκατάσταση.
Εγχεόμενη ενέργεια: Η ενέργεια που παράχθηκε από το φωτοβολταϊκό και προωθήθηκε στο δίκτυο, καθώς δεν υπήρχαν ανάλογες καταναλώσεις από την οικία, ώστε να απορροφήσει την παραγωγή που έγινε από το φωτοβολταϊκό σύστημα.
Ιδιοκατανάλωση: Ιδιοκατανάλωση έχουμε όταν η ηλεκτρική ενέργεια που παράχθηκε από τα φωτοβολταϊκά χρησιμοποιήθηκε για να καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες της οικίας απευθείας.
Ταυτοχρονισμός: Ταυτοχρονισμός είναι η κατάσταση κατά την οποία η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από το φωτοβολταϊκό καταναλώνεται εκείνη ακριβώς τη χρονική στιγμή στην εγκατάσταση του πελάτη. Ο ταυτοχρονισμός προκύπτει από το ποσοστό της παραγόμενης ενέργειας που χρησιμοποιείται για να καλύψει απευθείας τις ενεργειακές ανάγκες της εγκατάστασης σε σχέση με τη συνολική κατανάλωση της εγκατάστασης. Για την ηλεκτρική ενέργεια που αυτοκαταναλώνεται στην κατοικία με φωτοβολταϊκό σύστημα, ο αυτοπαραγωγός δεν χρεώνεται ούτε κόστος προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ούτε κόστη χρήσης δικτύου.
Παραγόμενη ενέργεια: Είναι το σύνολο της ενέργειας που παράχθηκε από το φωτοβολταϊκό, το οποίο μπορεί είτε να χρησιμοποιήθηκε απευθείας για να καλύψει τις ανάγκες της οικίας είτε εγχύθηκε στο δίκτυο.
Αξίζει να αναφερθεί πως η λύση του φωτοβολταικού προτείνεται συνήθως για σπίτια με ετήσιες καταναλώσεις άνω των 4.000kWh και απαιτεί διαθέσιμο χώρο περίπου 40 τ.μ. για ένα σύστημα 5kW, το οποίο μπορεί να παράγει ετησίως περίπου 7.500kWh.