Αλλαγές ως προς το νυχτερινό τιμολόγιο δρομολογεί η κυβέρνηση, σε μία προσπάθεια αφενός, να προσαρμοστεί στα σημερινά δεδομένα της αγοράς, όπου οι ΑΠΕ κυριαρχούν στο μείγμα της ηλεκτροπαραγωγής και αφετέρου, να αντιμετωπίσει το πλεόνασμα από την παραγωγή ενέργειας των φωτοβολταϊκών τις μεσημεριανές ώρες.

Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζεται να διαφοροποιηθούν οι ώρες του νυχτερινού τιμολογίου. Αξίζει να αναφερθεί πως σήμερα το νυχτερινό τιμολόγιο έχει χειμερινό και θερινό ωράριο. Το χειμερινό εκτείνεται από την 1η Νοεμβρίου έως τις 30 Απριλίου, με τις μειωμένες χρεώσεις να εφαρμόζονται για τους καταναλωτές από τις 02:00 έως τις 08:00 και από τις 15:00 έως τις 17:00. Το θερινό ωράριο ξεκινά από την 1η Μαΐου και λήγει στις 31 Οκτωβρίου, με τη ζώνη μειωμένων χρεώσεων να είναι ενιαία και να εκτείνεται από τις 23:00 έως τις 07:00 το πρωί.

Σε περίπτωση που είστε νέος χρήστης – ενοικιαστής ή ιδιοκτήτης – και δεν γνωρίζετε εάν έχετε νυχτερινό ρεύμα ή το ωράριο, τότε μπορείτε να το διαπιστώσετε ως εξής:

Α) Ελέγχοντας τον λογαριασμό που λαμβάνετε:
Στην πίσω όψη του Εκκαθαριστικού λογαριασμού: στην ενότητα «Αναλυτικά οι χρεώσεις» εμφανίζεται αναλυτικά «πάγια χρέωση νύχτας» και ακριβώς από κάτω η χρέωση των κιλοβατωρών (kWh) που έχουν καταναλωθεί τις ώρες του νυχτερινού. Στον πίνακα με τις Ενδείξεις Μετρητή εμφανίζονται αναλυτικά οι ενδείξεις του μετρητή, όπου εμφανίζεται ο ΚΩΔΙΚΟΣ 12 που αφορά στην κατανάλωση νύχτας.

Β) Ελέγχοντας τον μετρητή της παροχής σας:
Μπορείτε να δείτε εάν διαθέτετε μετρητή διπλής εγγραφής, δηλαδή αν υπάρχουν δυο Κοντέρ στον μετρητή σας. Το ένα φέρει την ένδειξη Κ και το άλλο την ένδειξη Μ. Στη συνέχεια να παρατηρήσετε εάν τις ώρες εφαρμογής του νυχτερινού τιμολογίου ο μετρητής σας καταγράφει τις καταναλώσεις στον καταχωρητή (Κοντέρ) με την ένδειξη Μ.

Γ) Ελέγχοντας τον πίνακα εγκατάστασης της οικίας:
Σε αρκετές περιπτώσεις υπάρχει ένα ενδεικτικό λαμπάκι στον πίνακα εγκατάστασης της οικίας, η οποία συνδέεται με τον αγωγό πρόσθετης εξυπηρέτησης.