Η πρωτοβουλία της ΑΒ Βασιλόπουλος, του WWF Ελλάς και της ΝΗΡΕΥΣ οδήγησε να δημιουργηθούν στην Ελλάδα οι πρώτες πιστοποιημένες φάρμες καλλιέργειας τσιπούρας και λαβρακίου σε ολόκληρη την Ευρώπη.

H AB Βασιλόπουλος και το WWF Ελλάς στο πλαίσιο της συνεργασίας τους για τη βελτίωση της υπευθυνότητας των προμηθειών ψαρικών της αλυσίδας, ξεκίνησαν το 2013 μαζί με τη ΝΗΡΕΥΣ ένα φιλόδοξο πρόγραμμα. Στόχος η περαιτέρω βελτίωση των πρακτικών διαχείρισης 2 μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας τσιπούρας και λαβρακίου της ΝΗΡΕΥΣ, στο Αλιβέρι και τη Φωκίδα. Έξι χρόνια μετά, ένα μεγάλο ταξίδι με όραμα να μπει η Ελλάδα στο χάρτη της υπεύθυνης υδατοκαλλιέργειας, έφτασε στον τελικό του προορισμό. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, οι πρώτες πιστοποιημένες φάρμες σε ολόκληρη την Ευρώπη είναι γεγονός, ενώ και η διαδικασία αξιολόγησης και πιστοποίησης μονάδων της ΝΗΡΕΥΣ από ανεξάρτητο φορέα -βάσει του νέου προτύπου Aquaculture Stewardship Council (ASC) για τα δύο αυτά είδη-, ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Οι επιπτώσεις της υδατοκαλλιέργειας στους πληθυσμούς των ψαριών, τα θαλάσσια οικοσυστήματα, την ποιότητα του νερού και κατ’ επέκταση, την κοινωνία μπορούν να μειωθούν σημαντικά και μετρήσιμα όταν εφαρμόζονται υπεύθυνες πρακτικές. Τέτοιου είδους πρακτικές είναι σήμερα απολύτως απαραίτητες, καθώς η ταχεία ανάπτυξη του κλάδου και η αύξηση της ζήτησης σε ψαρικά εκτροφής καθιστούν ολοένα και πιο επιτακτική την προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και την προσπάθεια να κρατήσουμε τις θάλασσες ζωντανές, ελαχιστοποιώντας τις επιπτώσεις της υδατοκαλλιέργειας σε αυτές. Η ολοκλήρωση αυτής της πρωτοποριακής πρωτοβουλίας καταδεικνύει τη δύναμη και την αποτελεσματικότητα της συνεργασίας κρίσιμων παικτών της προμηθευτικής αλυσίδας, στην ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων του κλάδου.

«Με αφοσίωση στη στρατηγική βιωσιμότητας και αειφορίας που ακολουθεί η ΑΒ, συνεργαστήκαμε με το WWF Ελλάς και άλλους αξιόπιστους εταίρους με στόχο να προσφέρουμε στην αγορά υπεύθυνες επιλογές ψαρικών. Πλέον θα είμαστε σε θέση να προσφέρουμε τσιπούρα και λαβράκι από πιστοποιημένες φάρμες με το διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο ASC. Έτσι, θα συνεισφέρουμε στην ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων της υδατοκαλλιέργειας στο ελληνικό θαλάσσιο περιβάλλον, δίνοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα στους καταναλωτές να επιβραβεύσουν τις ορθές πρακτικές διαχείρισης του παραγωγών», δήλωσε ο Διονύσης Διονυσόπουλος, Quality Assurance & Procurement Support Services της ΑΒ.

Σημειώνεται ότι το ASC είναι ένας ανεξάρτητος, διεθνής οργανισμός που προωθεί ορθές πρακτικές, οι οποίες ελαχιστοποιούν το περιβαλλοντικό και κοινωνικό αποτύπωμα του κλάδου της υδατοκαλλιέργειας. Διαθέτει επίσης πρότυπα για εννέα διαφορετικά είδη, μεταξύ των οποίων ο σολομός, οι γαρίδες και η πέστροφα. Για τη δημιουργία του νέου προτύπου για την τσιπούρα και το λαβράκι, το ASC συνεργάστηκε με περιβαλλοντικές οργανώσεις και εκπροσώπους του κλάδου, υλοποιώντας πιλοτικές επισκέψεις σε μονάδες υδατοκαλλιέργειας της ΝΗΡΕΥΣ στην Ελλάδα καθώς και σε άλλους παραγωγούς στις χώρες της Μεσογείου.