Sponsored content

Οι συνεχιζόμενες κρίσεις, το ρευστό ενεργειακό και οικονομικό περιβάλλον, οι πολλές ανοικτές προκλήσεις δεδομένα δημιουργούν σε επιχειρήσεις, Κυβερνήσεις και πολίτες ανασφάλεια. Η αντιμετώπισή τους αποτελεί βασικό ζητούμενο. Όμως τέτοιες καταστάσεις, δύσκολες και πιεστικές, δίνουν και την ευκαιρία για άλματα προς τα μπροστά, πίσω από τα οποία θα «κρύβονται» μαθήματα και στοχευμένες πρωτοβουλίες.

Η μετάβαση σε ένα πιο «πράσινο» πλανήτη, με ενέργεια που θα προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές, θα παρέχει επάρκεια και ασφάλεια αλλά και θα προσφέρεται στους πολίτες σε προσιτές τιμές, είναι ο κοινός στόχος.
Για να συμβεί αυτό απαιτούνται αποφασιστικές κινήσεις, επενδύσεις, νέες τεχνολογίες αλλά και μια νέα, βιώσιμη, κουλτούρα εταιρειών και πολιτών. Απαιτούνται επίσης και εταιρείες που θα «βάλουν πλάτη» συμμετέχοντας και σχεδιάζοντας μεγάλα έργα που θα εξελίξουν την Ενέργεια.

Η ΔΕΠΑ Εμπορίας επιδιώκει να βρίσκεται πίσω από κάθε πρωτοβουλία που θα πάει την ενέργεια μπροστά. Σχεδιάζει μεθοδικά ώστε να αποτελεί αναπτυξιακό πυλώνα αλλά και να εγγυάται την ομαλή τροφοδοσία της αγοράς. Υλοποιεί διαρκώς βήματα προς αυτή την κατεύθυνση, τόσο στο κομμάτι των υποδομών και των νέων τεχνολογιών, όσο και σε αυτό της βιωσιμότητας και της στήριξης της οικονομίας, εν μέσω μεγάλων, διεθνών, πιέσεων.
Ως μια εταιρεία που ηγείται όμως, οφείλει πέρα από επενδύσεις στον κλάδο της να βλέπει συνολικά την κοινωνική εικόνα. Ιδιαίτερα σε μια χώρα που κλήθηκε να διαχειριστεί μια σειρά διαδοχικών κρίσεων. Σε αυτό το πλαίσιο κομβική «επένδυση» της αποτελεί η στήριξη της ελληνικής οικονομίας η οποία περνά μέσα από την προστασία κι ανακούφιση νοικοκυριών κι επιχειρήσεων.

Στην ουσία, η Ελλάδα χρειάστηκε ένα πλέγμα δράσεων προστασίας, στο πλαίσιο μιας εθνικής προσπάθειας για κοινωνική συνοχή. Η ΔΕΠΑ Εμπορίας ήταν δυναμικά παρούσα σε αυτή την προσπάθεια. Το προηγούμενο κρίσιμο διάστημα, από την έναρξη της ενεργειακής κρίσης μέχρι και σήμερα, απορρόφησε μεγάλο μέρος των ανατιμήσεων των διεθνών τιμών επιδιώκοντας τη συγκράτηση του ενεργειακού κόστους για τους καταναλωτές φυσικού αερίου. Περίπου 1 εκατομμύριο νοικοκυριά και επιχειρήσεις έλαβαν στήριξη (ύψους 180 εκατομμυρίων ευρώ) ενώ το μέρισμα προς την κοινωνία έφτασε στα 120 εκατομμύρια ευρώ.

Στήριξη στην κοινωνία όμως σημαίνει και πράσινη ανάπτυξη. Η ΔΕΠΑ Εμπορίας βελτιώνει διαρκώς το περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό της αποτύπωμα έχοντας υιοθετήσει τα κριτήρια ESG και τα πρότυπα Βιώσιμης Ανάπτυξης, με στόχο ένα βιώσιμο μέλλον για όλο τον πλανήτη. Εστιάζει στη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος με αποφασιστικά βήματα και παρεμβάσεις στον τρόπο λειτουργίας της που οδηγούν τους σχετικούς δείκτες σε σταθερή βελτίωση. Είναι χαρακτηριστικό αποτέλεσμα των κινήσεων αυτών η μείωση των εκπομπών ρύπων περισσότερο από 26% μέσα σε ένα μόλις χρόνο.

Είναι αυτονόητο πως για να επιτευχθεί η ενεργειακή επάρκεια κι ασφάλεια αλλά και ο μετασχηματισμός απαιτούνται γενναίες και καλά σχεδιασμένες επενδύσεις. Τέτοια είναι η κατασκευή και εκμετάλλευση νέας μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύσιμο φυσικό αέριο στην Αλεξανδρούπολη, με ισχύ 840 MW που ισοδυναμεί με 3 ρυπογόνες λιγνιτικές μονάδες. Όπως κι ο τερματικός LNG στην περιοχή που μετατρέπεται σε ενεργειακό σταυροδρόμι δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, με δυνατότητες τροφοδοσίας της εγχώριας αγοράς αλλά και των Βαλκανίων. Ακόμα και οι συνεπείς κινήσεις ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με ένα «πράσινο» χαρτοφυλάκιο σε φωτοβολταϊκά πάρκα, που υπερβαίνει τα 700 MW και αναμένεται να φτάσει στα 1 GW που συνδυάζουν τη μετάβαση σε μια πράσινη εποχή, με την εξασφάλιση ενεργειακής επάρκειας.

Η ΔΕΠΑ Εμπορίας στηρίζει την ελληνική οικονομία εξασφαλίζοντας ενεργειακή επάρκεια και προσιτές τιμές για τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις και τις βιομηχανίες της χώρας. Βρίσκεται πίσω από το πράσινο σχέδιο που πάει την Ελλάδα στο μέλλον με επενδύσεις σε ηλεκτροπαραγωγή από φυσικό αέριο, αεριοκίνηση, ΑΠΕ και πράσινα καύσιμα.