Το 90% του χρόνου τους μέσα σε κτίρια – είτε πρόκειται για κατοικία είτε για εργασιακό χώρο – περνούν οι Ευρωπαίοι, με την ανάγκη για περαιτέρω δράσεις στο κομμάτι της εξοικονόμησης ενέργειας να είναι πλέον επιτακτική.

Η κυπριακή κυβέρνηση ψήφισε στα τέλη του περασμένου έτους συγκεκριμένα μέτρα, τα οποία θα πρέπει να υιοθετήσουν οι επιχειρήσεις του δημόσιου τομέα, αλλά και εν γένει όσες επιθυμούν να θέσουν υπό έλεγχο την κατανάλωση που δαπανάται εν ώρα εργασίας. Μεταξύ άλλων συστήνεται:

• Ρύθμιση του θερμοστάτη του συστήματος κλιματισμού, ώστε να μην είναι κατώτερη από 26°C όταν αυτά χρησιμοποιούνται για σκοπούς ψύξης.
• Στις περιπτώσεις όπου στο κτίριο υπάρχει χώρος κουζίνας οι συσκευές θα πρέπει να απενεργοποιούνται κατά τις μη εργάσιμες ώρες (π.χ μηχάνημα ψύκτη/βραστήρα νερού με φιάλη), αλλά και στην περίπτωση όπου υπάρχει ψυγείο, ο θερμοστάτης στο θάλαμο συντήρησης να βρίσκεται ρυθμισμένος στους 7 °C και στον καταψύκτη στους –18 °C.
• Προκειμένου να αποφευχθούν ή να ελαχιστοποιηθούν οι απώλειες ενέργειας από ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές κατά τη λειτουργία αναμονής (standby), θα πρέπει από όλες τις συσκευές γραφείου να διακόπτεται η ηλεκτρική παροχή κατά τις μη εργάσιμες ώρες. Για κοινής χρήσης συσκευές αυτό συστήνεται να γίνεται με χρήση χρονοδιακόπτη.
• Στην περίπτωση κλιματιστικών μονάδων διαιρεμένου τύπου να γίνεται διακοπή παροχής ηλεκτρισμού κατά τις μη εργάσιμες ώρες, με την προϋπόθεση ότι ο κατασκευαστής των μονάδων συνιστά μια τέτοια ενέργεια και ότι η συχνή διακοπή και επαναφορά παροχής ηλεκτρικής ενέργειας δεν επιφέρει φθορά στις μονάδες.
• Οι εξωτερικές πόρτες να διατηρούνται κλειστές καθ’ όλη τη διάρκεια των εργάσιμων ωρών, εφόσον βρίσκεται σε λειτουργία σύστημα θέρμανση/ψύξης χώρου (σύστημα αυτόματου κλεισίματος).
• Οι μετακινήσεις των οχημάτων να γίνονται, εφόσον υπάρχει η δυνατότητα επιλογής, με οχήματα τα οποία έχουν την χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας l/km σε σχέση με τον προορισμό.
• Απενεργοποίηση εξοπλισμού γραφείου σε χώρους και ώρες που δεν υπάρχουν εργαζόμενοι.