Οι ετικέτες στη συσκευασία των αυγών μπορούν να μας βοηθήσουν να κάνουμε τη σωστή επιλογή ως καταναλωτές. Παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά τους, όπως το μέγεθος, το βάρος και η ένδειξη της μεθόδου εκτροφής. Επιπλέον, έχουν ειδικές σημάνσεις σχετικά με τον τρόπο παραγωγής, την κατηγορία ποιότητας κ.ά. Ξέρουμε όμως να τις διαβάζουμε σωστά;

Διαβάζουμε τις ετικέτες

Τα μεγέθη των αυγών
Το μέγεθος του αυγού σχετίζεται και με την ηλικία της κότας. Καθώς η κότα μεγαλώνει, γεννά μεγαλύτερα αυγά. Η κατηγοριοποίηση γίνεται με βάση το βάρος και όχι τη διάμετρο και ταξινομούνται ως εξής:

 • Extra Large XL: πολύ μεγάλο, με βάρος ≥ 73 g
 • Large L: μεγάλο, με βάρος ≥ 63 g και μικρότερων των 73 g
 • Medium M: μεσαίο, με βάρος ≥ 53 g
 • Small S: μικρό, με βάρος < 53 g

Τα μικρά ή τα μεγάλα αυγά είναι καλύτερα;
Πιθανόν να μοιάζουν πιο δελεαστικά τα μεγάλα μεγέθη, ωστόσο η ποιότητα και η θρεπτική αξία δεν εξαρτώνται από το βάρος. Μερικές φορές το μέγεθος έχει σημασία και μερικές φορές όχι. Για παράδειγμα, στις παρασκευές ζαχαροπλαστικής και αρτοποιίας που χρησιμοποιούνται για τη δομή της ζύμης, τη διόγκωση, τη σταθερότητα και τη σχετική υγρασία, προτιμώνται τα μικρά αυγά ώστε να υπάρχει έλεγχος της ποσότητας.

Από την άλλη πλευρά, κατά καιρούς θίγεται το ζήτημα της ηθικής που σχετίζεται με την υγεία της κότας και τον τρόπο μεταχείρισής της προκειμένου να είναι περισσότερο παραγωγική. Στις αρχές του 2021, η Τζέιν Χάουγορθ, ιδρύτρια του British Hen Welfare Trust, ξεκίνησε μια εκστρατεία σχετικά με το μέγεθος του αυγού, στην οποία ενθαρρύνει τους καταναλωτές να μην επιλέγουν μεγάλα αυγά, γιατί προκαλούνται προβλήματα υγείας, μέχρι και θάνατος, στις κότες. Με αυτή την αλλαγή στις προτιμήσεις θα μειωθεί η πίεση στις σκληρά εργαζόμενες κότες και θα τους επιτρέψει να κάνουν ό,τι είναι φυσικό, χωρίς παρεμβολές από γενετικές τροποποιήσεις.

Τι σημαίνουν οι σφραγίδες πάνω στα αυγά;

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΦΕΤ, για τη διασφάλιση της ιχνηλασιμότητας και τον έλεγχο της καταγωγής και του τρόπου παραγωγής απαιτείται σήμανση στο κέλυφος του κάθε αυγού, με τον κωδικό παραγωγού και με τη μορφή ΑΑ / ΒΒ / ΚΚ / ΧΧΧ.

 • AA: Μέθοδος εκτροφής
 • 0 – βιολογικά
 • 1 – Ελευθέρας Βοσκής
 • 2 – Αχυρώνα ή δαπέδου με στρωμνή
 • 3 – Κλωβοστοιχίας
 • BB: Χώρα Προέλευσης. Ο κωδικός που προσδιορίζει την Ελλάδα αναγράφεται με το χαρακτηριστικό EL
 • ΚΚ: Κωδικός αριθμός που αντιστοιχεί στην κάθε Περιφερειακή Ενότητα
 • ΧΧΧ: Αριθμός ταυτοποίησης μονάδας ωοπαραγωγών ορνιθών

Σήμανση στη συσκευασία

 • Η ονομασία πώλησης, το όνομα, η εμπορική επωνυμία, η διεύθυνση και η κατηγορία ποιότητας είτε με λέξεις «Κατηγορία Α» είτεμε γράμμα «Α», σε συνδυασμό ή όχι με τη λέξη «φρέσκα»
 • Το βάρος των αυγών που κατηγοριοποιείται ως εξής: XL / L / M / S.
 • Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας, με μέγιστη δυνατή ημερομηνία τις 28 ημέρες από την ημερομηνία ωοτοκίας
 • Ο αριθμός των αυγών/συσκευασία
 • Η ένδειξη της μεθόδου εκτροφής
 • Ιδιαίτερες συνθήκες διατήρησης
 • Σήμα αναγνώρισης (κωδικός έγκρισης)
 • Κωδικός παραγωγού και διευκρίνιση της έννοιας αυτού, είτε στην εξωτερική είτε στην εσωτερική επιφάνεια της συσκευασίας, π.χ. ένδειξη «αυγά διαφόρων μεγεθών» για τις περιπτώσεις συσκευασίας αυγών Κατηγορίας Α διαφόρων μεγεθών.

Συμπληρωματικά, μπορούν να αναγράφονται οι ακόλουθες, προαιρετικές, ενδείξεις: «Εξαιρετικά ή εξαιρετικά φρέσκα» που αφορά αυγά κατηγορίας Α ως την 9η μέρα μετά την ωοτοκία, ημερομηνία συσκευασίας, τρόπος διατροφής ωοπαραγωγών ορνίθων, χώρα προέλευσης, καθαρή ποσότητα σε kg ή g, αριθμός παρτίδας.

Γράφουν ελληνικά. Είναι ελληνικά;

Τα αυγά που εισάγονται από τρίτες χώρες υπόκεινται σε εισαγωγικούς δασμούς. Στο πλαίσιο των διεθνών και των διμερών εμπορικών συμφωνιών, η Ε.Ε. εφαρμόζει ένα σύστημα ποσοστώσεων εισαγωγής με ειδική κατανομή ανά χώρα ή ανοιχτό σε όλους τους παραγωγούς. Η εισαγωγή αυγών για κατανάλωση από τρίτες χώρες επιτρέπεται κατά κανόνα. Πρέπει, όμως, να πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις όσον αφορά στην κατάσταση της υγείας των ζώων όχι μόνο των πτηνών, αλλά και της άγριας πανίδας στο μέρος που συμβιώνουν, τους κανόνες για την πρόληψη και τον έλεγχο ασθενειών, την οργάνωση των κτηνιατρικών υπηρεσιών, την ταχύτητα των πληροφοριών σχετικά με τις μολυσματικές ασθένειες και την ασφάλεια των τροφίμων.