Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέληξε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την προστασία ονομασία «Αρσενικό Νάξου» και έτσι, ο κατάλογος με τα κατοχυρωμένο ελληνικά τυριά εμπλουτίστηκε με ένα ακόμη εξαιρετικό προϊόν.

Για την ακρίβεια, η θετική απόφαση της επιτροπής δημοσιεύτηκε τον Αύγουστο, ωστόσο σύμφωνα με τη διαδικασία πρέπει να παρέλθουν 3 μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσης, προκειμένου να καταχωρηθεί επισήμως ένα προϊόν στο Μητρώο ΠΟΠ-ΠΓΕ-ΕΠΙΠ της Ε.Ε. Και μιας και αυτό το διάστημα παρήλθε, μπορούμε να πούμε και επισήμως ότι το αρσενικό Νάξου είναι πλέον Π.Ο.Π.

Προκειμένου ένα προϊόν να χαρακτηριστεί Π.Ο.Π. η Ε.Ε. έχει θεσπίσει κανονισμό για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων. Ως Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης λοιπόν, νοείται το όνομα μιας περιοχής, ενός συγκεκριμένου τόπου ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις μιας χώρας, το οποίο χρησιμοποιείται στην περιγραφή ενός γεωργικού προϊόντος ή ενός τροφίμου που κατάγεται από την περιοχή αυτή και του οποίου η ποιότητα ή τα χαρακτηριστικά οφείλονται κυρίως ή αποκλειστικά στο γεωγραφικό περιβάλλον που περιλαμβάνει τους φυσικούς και ανθρώπινους παράγοντες και του οποίου η παραγωγή, μεταποίηση και επεξεργασία λαμβάνουν χώρα στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή. Πρακτικά, βασική προϋπόθεση για ένα τυρί Π.Ο.Π. είναι το γάλα το οποίο χρησιμοποιείται για την παρασκευή του να προέρχεται αποκλειστικά από τις αντίστοιχες Π.Ο.Π. περιοχές και από φυλές αιγοπροβάτων παραδοσιακά εκτρεφόμενων και προσαρμοσμένων στην περιοχή παρασκευής του τυριού αυτού, ενώ η διατροφή των συγκεκριμένων ζώων βασίζεται στη χλωρίδα της περιοχής. Εννοείται, βέβαια, ότι και η επεξεργασία του γάλακτος, η τυροκόμηση και η μεταποίηση πρέπει να γίνεται στην ίδια περιοχή.

Το αρσενικό είναι παραδοσιακό τυρί της Νάξου, που παρασκευάζεται από αιγοπρόβειο γάλα, κυρίως εκ των ορεινών χωριών, που συλλέγεται συνήθως στις στάνες ή μέσα στους μητάτους, και που με τη προσθήκη της πυτιάς δίνει τη λεγόμενη μανούρα, η οποία στη συνέχεια στραγγίζεται μέσα σε ψάθινα καλαθάκια. Αφού στραγγίξουν, αφαιρούνται από τα τσιμίσκια και τοποθετούνται πάνω σε τάβλες σε δροσερό και σκοτεινό μέρος. Μετά από 6 μήνες περίπου, στη διάρκεια των οποίων γίνονται τακτικές επαλείψεις με αγνό λάδι, το αρσενικό είναι έτοιμο να νοστιμίσει ειδικά παραδοσιακές πίτες!