Τα ελληνικά μήλα έλαβαν έγκριση από το Υπουργείο Γεωργίας της Ινδίας και έτσι, μπορούν να ξεκινήσουν οι εξαγωγές τους στη χώρα.

Η απόφαση αυτή είναι εξαιρετικά σημαντική για την ελληνική παραγωγή, δεδομένου ότι η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία ολοκλήρωσε την αποστολή δοκιμαστικών φορτίων με επιτυχία, κατά τη διάρκεια της περσινής χρονιάς και της δόθηκε πρόσβαση στην αγορά της Ινδίας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν για περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά στις απαιτήσεις για τις εξαγωγές, στις τοπικές υπηρεσίες φυτοϋγειονομικού ελέγχου.