Τις αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας στον κλάδο του κρασιού έρχονται να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, σχετικά με τις εξαγωγές ελληνικών οίνων το 2020, που επεξεργάστηκε η Κεντρική Συνεταιριστική Ένωση Αμπελοοινικών Προϊόντων (ΚΕΟΣΟΕ).

Σύμφωνα με τα δεδομένα της χρονιάς που πέρασε, η πτώση σε αξία έφτασε στο 11,13%, καθώς το περασμένο έτος ανήλθε σε 70.669.750 ευρώ έναντι των 79.517.240 ευρώ το 2019. Επίσης, μείωση κατά 8,01% σημειώθηκε σε ποσότητα καθώς το 2020 εξήχθησαν 21.337 τόνοι συγκριτικά με τους 23.194 τόνους του 2019, ενώ καταγράφηκε και μείωση του Μέσου Όρου 5ετίας σε ποσοστό 6,93% και σε ποσότητα κατά 12,56%.

Αναφορικά με τις εξαγωγές των ελληνικών κρασιών σε χώρες της Ε.Έ., το 2020 καταγράφηκε πτώση 8,01% (23.194 τόνοι / 2019 – 21.337 τόνοι / 2020), ενώ παράλληλα μείωση παρατηρείται κατά 14,26% και σε σύγκριση με το μέσο όρο 5ετίας. Αντίστοιχα, σε αξία οι ελληνικές εξαγωγές οίνων προς χώρες της ΕΕ παρουσιάζουν υποχώρηση της τάξης του 9,76% (53.813.571€ / 2019 – 48.563.737€ / 2020), όπως επίσης και υποχώρηση της τάξης του 8,55% σε σχέση με το μέσο όρο της προηγούμενης πενταετίας.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, μειούμενη εμφανίζεται η μεταβολή της μέση τιμής πώλησης των ελληνικών οίνων προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά -1,90% (2,32 ευρώ το κιλό/2019 – 2,28 ευρώ το κιλό/2020).

Μεγαλύτερο όμως είναι το πλήγμα που δέχθηκαν οι εξαγωγές ελληνικού οίνου σε τρίτες χώρες, όπου καταγράφηκε συρρίκνωση 8,01% (5.157 τόνοι / 2019 – 4.744 τόνοι / 2020), ενώ η πτώση σε σχέση με το μέσο όρο της προηγούμενης πενταετίας έφτασε το 3,99%. Σε αρνητικό έδαφος κινήθηκαν τα μεγέθη, σε επίπεδο αξίας, καθώς παρατηρήθηκε μείωση 14% των εξαγωγών προς τρίτες χώρες (25.703.699€ / 2019 – 22.106.013€ / 2020). Ελαφρώς πτωτική πορεία σημειώθηκε στην εξέλιξη της μέσης τιμής μονάδος, ανά εξαγόμενο κιλό οίνου. Συγκεκριμένα για το 2020 ανήλθε σε 6,51% (4,98€ το κιλό / 2019 – 4,66€ το κιλό / 2020). Τέλος, ελαφρά αύξηση της μέσης τιμής μονάδος καταγράφεται σε σχέση με την προηγούμενη πενταετία που ανέρχεται σε 1,04% (Μέσος Όρος τιμής πενταετίας 4,61€ το κιλό).

Δείτε επίσης:
Εστίαση: Σε λειτουργία η πλατφόρμα για την έκτακτη αποζημίωση εργαζομένων

Η ελληνική γαστρονομία στο επίκεντρο

Τα επώνυμα τοπικά προϊόντα στηρίζουν τον τουρισμό