Οι επιθεωρητές του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων πραγματοποίησαν συνολικά 8.987 ελέγχους, σε όλες τις κατηγορίες επιχειρήσεων τροφίμων, κατά το 2018.

Οι έλεγχοι διενεργήθηκαν με συχνότητα που υπαγορεύεται, κατά βάση, από ανάλυση της επικινδυνότητας, με τους τακτικούς ελέγχους να ανέρχονται στους 6.472, ενώ τη χρονιά που πέρασε έγιναν 2.052 επανέλεγχοι και 463 που αφορούσαν διαχείριση έκτακτων περιστατικών.

Ειδικότερα, ανά κατηγορία επιχειρήσεων οι έλεγχοι κατανέμονται ως εξής: παρασκευή και συσκευασία τροφίμων 15,5%, αποθήκευση και μεταφορά τροφίμων 4,2%, επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου 22,6%, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 39,8% και παρασκευαστές που πωλούν λιανικώς 17,9%.

Σημειώνεται ότι μόλις στο 8% των επιχειρήσεων (544) διαπιστώθηκε η ύπαρξη μη συμμόρφωσης, σε περιπτώσεις γενική υγιεινής, HACCP, επισήμανσης, μη ασφαλών προϊόντων και νοθείας-απάτης.

Τα μέτρα που ήδη εφαρμόστηκαν προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση των επιχειρήσεων τροφίμων είναι τα εξής :
* Κατάσχεση ή δέσμευση τροφίμων όταν δεν τηρούνταν τα πρότυπα ασφάλειας ή ποιότητας.

* Ανάκληση τροφίμων όταν συνέτρεχαν οι σχετικοί λόγοι.

* Ανάκληση έγκρισης σε σοβαρές περιπτώσεις μη συμμόρφωσης.

* Επιβολή διοικητικών και ποινικών κυρώσεων σε περιπτώσεις που διαπιστώθηκαν στοιχειοθετημένες παραβάσεις της νομοθεσίας.

Συνολικά το 2018 έγιναν 164 κατασχέσεις μη ασφαλών τροφίμων, που αφορούσαν 72 τόνους προϊόντων, ανεστάλη η λειτουργία 4 επιχειρήσεων και επιβλήθηκαν διοικητικές κυρώσεις σε 554 επιχειρήσεις και ποινικές κυρώσεις σε 31 επιχειρήσεις.

Ο ΕΦΕΤ καλεί στους καταναλωτές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να διεκδικούν τα δικαιώματά τους και σε περίπτωση υποψίας παραπλάνησης να επικοινωνούν με τον φορέα. Οι δε επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην αγορά των τροφίμων, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι φέρουν την απόλυτη ευθύνη σε περίπτωση μη εφαρμογής της νομοθεσίας, γεγονός που επισύρει αυστηρές κυρώσεις.