Πρωταρχικό στοιχείο ποιότητας ζωής και βιώσιμης ανάπτυξης και σημαντικό ζήτημα δημόσιας υγείας αποτελεί η ασφάλεια των τροφίμων, επισημαίνει ο ΕΦΕΤ σε ανακοίνωσή του με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ασφάλειας Τροφίμων (World Food Safety Day), που εορτάζεται κάθε χρόνο στις 7 Ιουνίου.

Το φετινό θέμα της εκστρατείας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO) είναι «Ασφαλέστερα τρόφιμα, καλύτερη υγεία» (Safer food, better health) και επικεντρώνεται στους τρόπους με τους οποίους τα ασφαλή τρόφιμα μπορούν να βελτιώσουν όχι μόνο την υγεία και την ευημερία μας αλλά και την ευζωία των ζώων και την προστασία του περιβάλλοντος. Σύμφωνα με τον ΕΦΕΤ, η ασφάλεια τροφίμων είναι καθοριστική για υγιή και βιώσιμα συστήματα τροφίμων. «Συνεπώς, θα πρέπει να δώσουμε προσοχή στο πώς αυτά μπορούν να βελτιωθούν στο σύνολό τους, έτσι ώστε να παράγουμε, να εμπορευόμαστε και να καταναλώνουμε υγιή και θρεπτικά τρόφιμα» σημειώνεται.

Μερικά από τα κύρια μηνύματα που απευθύνει η εκστρατεία του WHO για την Παγκόσμια Ημέρα Ασφάλειας Τροφίμων για το έτος 2022 είναι:

1. Δεν υπάρχει επισιτιστική ασφάλεια χωρίς ασφάλεια τροφίμων. Μόνο όταν τα τρόφιμα είναι ασφαλή, θα καλύψουν τις διατροφικές ανάγκες και θα βοηθήσουν τον ενήλικο πληθυσμό να ζήσει μια ενεργή και υγιή ζωή και τα παιδιά να μεγαλώσουν και να αναπτυχθούν.

2. Τα ασφαλή τρόφιμα επιτρέπουν την πρόσληψη θρεπτικών συστατικών, προάγουν τη μακροπρόθεσμη ανθρώπινη ανάπτυξη και την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Τα περισσότερα τροφιμογενή νοσήματα μπορούν να προληφθούν με σωστό χειρισμό των τροφίμων και εκπαίδευση.

3. Όλοι αξιολογούν τους κινδύνους για την ασφάλεια των τροφίμων ως μέρος των καθημερινών τους επιλογών. Αυτές οι επιλογές γίνονται από άτομα και συλλογικά από οικογένειες, κοινότητες, επιχειρήσεις και κυβερνήσεις.

4. Η κοινή ευθύνη για την ασφάλεια των τροφίμων απαιτεί τη συνεργασία σε θέματα που μας επηρεάζουν όλους – σε παγκόσμιο, περιφερειακό, εθνικό και τοπικό επίπεδο. Η συνεργασία είναι απαραίτητη σε όλους τους τομείς εντός κοινοτήτων, επιχειρήσεων, κυβερνήσεων, αλλά και διασυνοριακά, για να διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα ασφαλών τροφίμων σε όλο τον κόσμο με βιώσιμο τρόπο τώρα και στο μέλλον.

5. Οι καταναλωτές συνήθως δεν μπορούν να διακρίνουν «διά γυμνού οφθαλμού» ή να μυρίσουν εάν τα τρόφιμά τους είναι ασφαλή, αλλά οι επιστήμονες έχουν αναπτύξει δοκιμές και εργαλεία για τον εντοπισμό μη ασφαλών τροφίμων. Επιστήμονες τροφίμων όπως μικροβιολόγοι, κτηνίατροι, γεωπόνοι, γιατροί, τοξικολόγοι, χημικοί, χημικοί μηχανικοί συμβουλεύουν ποιες πρακτικές παραγωγής, επεξεργασίας, χειρισμού και προετοιμασίας τροφίμων χρειάζονται για να γίνουν τα τρόφιμα ασφαλή. Όταν εφαρμόζονται ασφαλείς πρακτικές σε όλη την τροφική αλυσίδα, τα τρόφιμα γίνονται ασφαλή.

6. Η ασφαλής παραγωγή τροφίμων βελτιώνει τις οικονομικές ευκαιρίες επιτρέποντας την πρόσβαση των αντίστοιχων επιχειρήσεων στην αγορά και την παραγωγικότητα. Ωστόσο, τα μη ασφαλή ή επιμολυσμένα τρόφιμα οδηγούν σε απορρίψεις εμπορευόμενων παρτίδων, οικονομική βλάβη και απώλεια και σπατάλη τροφίμων. Ως εκ τούτου, οι καλές πρακτικές κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας βελτιώνουν τη βιωσιμότητα ελαχιστοποιώντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και συμβάλλοντας στη διατήρηση περισσότερου γεωργικού προϊόντος.

Ο ΕΦΕΤ συμμετέχει καθημερινά στην προσπάθεια υλοποίησης και εξασφάλισης της ασφάλειας των τροφίμων με την ενημέρωση και επίβλεψη των δραστηριοποιούμενων στον κλάδο των τροφίμων επιχειρήσεων και την αντικειμενική, έγκυρη και άμεση πληροφόρηση του καταναλωτικού κοινού στα θέματα αυτά.

Ειδικά, μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα ο ΕΦΕΤ συμμετέχει στην επιτυχημένη επικοινωνιακή εκστρατεία της ΕΕ, που πραγματοποιείται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, με τίτλο «EU Choose Safe Food» που έχει ως στόχο να βοηθηθούν οι Ευρωπαίοι πολίτες να κάνουν συνειδητές επιλογές τροφίμων, αφού τους εξηγηθεί η επιστήμη που υπάρχει πίσω από την ασφάλεια των τροφίμων.

Διαβάστε ακόμη:

Πότε και γιατί «καίγονται» τα τρόφιμα στην κατάψυξη; Πώς θα το αποφύγουμε;

Ποια τρόφιμα χρειάζονται καλό μαγείρεμα;

Αυτά είναι τα πιο υγιεινά τρόφιμα για να τρώμε κάθε μέρα