Με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή οι διήμεροι αποσταγματοποιοί μπορούν να διαθέσουν με νόμιμα παραστατικά τα προϊόντα απόσταξης τσίπουρου που έχουν με την δήλωση των αποθεμάτων τους.

Ακόμη κι αν κάποιοι κατέχουν ποσότητες και δεν είναι νόμιμοι αποσταγματοποιοί μπορούν να τις δηλώσουν και να τις διαθέσουν νόμιμα. Σύμφωνα με τη ρλυθμιση, επίσης, όσοι έχουν προς διάθεση χύμα προϊόντα, θα πρέπει να έχουν σε ευδιάκριτο σημείο σχετικό έγγραφο για την ταυτότητα προέλευσης των συγκεκριμένων προϊόντων.