Η METRO ΑΕΒΕ (My market, METRO Cash & Carry) έχει σχεδιάσει και υλοποιεί ένα μακροπρόθεσμο πλάνο ενεργειακών επενδύσεων και βιώσιμης ανάπτυξης, με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση φυσικών πόρων.

Η εταιρεία, προσηλωμένη στη δέσμευση αυτή, επαλήθευσε την Έκθεση Ανθρακικού Αποτυπώματος με το πρότυπο ISO 14064-1:2018, η οποία περιλαμβάνει, τόσο τις άμεσες εκπομπές από δραστηριότητές της, όσο και τις έμμεσες που δεν βρίσκονται υπό τον πλήρη έλεγχό της. H επαλήθευση πραγματοποιήθηκε από τον διαπιστευμένο Οργανισμό EUROCERT.

Η METRO διαθέτει ένα διευρυμένο και ποικιλόμορφο δίκτυο εγκαταστάσεων, που αριθμεί περισσότερα από 300 σημεία πανελλαδικά και το οποίο περιλαμβάνει καταστήματα λιανικής και χονδρικής, κέντρα διανομής και κεντρικά γραφεία. Έως τώρα, τα αποτελέσματα που έχουν παρουσιαστεί είναι άκρως ενθαρρυντικά, με ένα από τα σημαντικότερα να είναι η 38% μεσοσταθμική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, με την εγκατάσταση πρωτοποριακών συστημάτων ψύξης, κλιματισμού και φωτισμού στις κτιριακές της εγκαταστάσεις.

Ταυτόχρονα, με την επαλήθευση της έκθεσης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, ολοκληρώθηκε η 1 η επιτήρηση του 2 ου κύκλου πιστοποίησης του Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας, με βάση το πρότυπο ISO 50001:2018. Η προσπάθεια στην ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών της επιπτώσεων αποτελεί για την εταιρεία ένα βασικό στόχο, που θα έχει κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο προς όλα τα ενδιαφερόμενα κοινά.