Η Unilever ανακοίνωσε ένα ευρύ φάσμα δεσμεύσεων και δράσεων, οι οποίες στοχεύουν στο να συμβάλλουν σε μια πιο δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνία, βελτιώνοντας το βιοτικό επίπεδο σε όλο το φάσμα της εφοδιαστικής της αλυσίδας, δημιουργώντας ευκαιρίες μέσω της ένταξης (inclusion) και προετοιμάζοντας τους ανθρώπους για τη μελλοντική απασχόλησή τους.

Οι κύριες δεσμεύσεις της Unilever περιλαμβάνουν:

• Διασφάλιση ότι όλοι όσοι παρέχουν άμεσα αγαθά και υπηρεσίες στην εταιρεία θα έχουν απολαβές ή εισόδημα τουλάχιστον στο επίπεδο επαρκούς διαβίωσης έως το 2030

• Δαπάνη €2 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως σε εταιρείες προμηθευτών, οι οποίες ανήκουν και διευθύνονται από άτομα ομάδων που υπο-εκπροσωπούνται, έως το 2025

• Επένδυση σε καινοτόμα, νέα μοντέλα απασχόλησης για τους υπαλλήλους της και εκπαίδευση 10 εκατ. νέων σε βασικές δεξιότητες που θα τους προετοιμάζουν για ευκαιρίες απασχόλησης έως το 2030.

Ο Alan Jope, Διευθύνων Σύμβουλος της Unilever, εξήγησε: «Οι δύο μεγαλύτερες απειλές που αντιμετωπίζει ο κόσμος σήμερα είναι η κλιματική αλλαγή και η κοινωνική ανισότητα. Το προηγούμενο διάστημα έχει διευρύνει αδιαμφισβήτητα το κοινωνικό χάσμα και απαιτείται αποφασιστική και συλλογική δράση για την οικοδόμηση μιας κοινωνίας που θα συμβάλει στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, που θα αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα, θα καλλιεργεί το ταλέντο και θα προσφέρει ευκαιρίες σε όλους.

«Πιστεύουμε ότι οι δεσμεύσεις μας θα μετατρέψουν τη Unilever σε μια καλύτερη και ισχυρότερη επιχείρηση, προετοιμασμένη για τις τεράστιες κοινωνικές αλλαγές που βιώνουμε σήμερα – αλλαγές οι οποίες είναι βέβαιο πως θα επιταχυνθούν. Χωρίς μια υγιή κοινωνία, δεν μπορεί να σταθεί μια υγιής επιχείρηση».

Δείτε επίσης:

«Fair Kitchens»: Μια πρωτοβουλία για πιο «δίκαιες» κουζίνες

Είδα το βιογραφικό σου στο… γάλα

Στο μέλλον τα λαχανικά μας θα μεγαλώνουν γρηγορότερα!