Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής λόγω των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων και τις σπατάλης τροφίμων έχουν αρχίσει να επηρεάζουν τις ζωές μας. Γι’ αυτό, πολλές εταιρείες στρέφονται προς πρακτικές πιο φιλικές προς το περιβάλλον. Σε αυτή τη λογική, η Chiquita εργάζεται στην ενίσχυση των βιώσιμων γεωργικών πρακτικών, που μειώνουν το αποτύπωμα άνθρακα.

Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία έχει εφαρμόσει μια σειρά από πρακτικές ανανέωσης και επανασχεδιασμού των καλλιεργειών της μέσω του προγράμματος «Κώδικας του Αγρότη», ενός άξονα του στρατηγικού οράματος της Chiquita «Behind the Blue Sticker», που στοχεύει στη βελτίωση της αποδοτικότητας, την αύξηση της παραγωγής και τη μείωση του περιβαλλοντικού αντικτύπου της εταιρείας, εξασφαλίζοντας παράλληλα τη βέλτιστη ποιότητα της μπανάνας Chiquita.

Υψηλότερες αποδόσεις και λιγότερα απόβλητα
Μέχρι τώρα η εταιρεία έχει ανανεώσει σχεδόν το 50% των εκτάσεών της, γεγονός που επιφέρει θετικά αποτελέσματα, τόσο στην παραγωγικότητα όσο και τη μείωση των αποβλήτων. Η Chiquita εφάρμοσε επίσης τη μέθοδο των «καλλιεργειών κάλυψης», οι οποίες επιταχύνουν τη διάβρωση του εδάφους, με αποτέλεσμα η εταιρεία να μειώσει τη χρήση ζιζανιοκτόνων κατά 36%. Σε όλες τις ανανεωμένες περιοχές, η Chiquita έχει καταφέρει να μειώσει τα βιολογικά της απόβλητα περισσότερο από δύο τρίτα σε σύγκριση με τις μη ανανεωμένες φάρμες. Η διαδικασία ανανέωσης αποτελεί προτεραιότητα για την Chiquita από το 2015 και η εταιρεία εκτιμά ότι μέχρι το 2022 πάνω από το 75% των εκτάσεών της θα έχει ανανεωθεί πλήρως.

Βιώσιμες πρακτικές και πέρα από τις φάρμες
Νωρίτερα φέτος, η εταιρεία ανακοίνωσε το πρόγραμμα βιωσιμότητας “30by30”, το οποίο αποσκοπεί στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλες τις δραστηριότητές της κατά 30% μέχρι το τέλος του 2030. Με αυτό το πρόγραμμα, η Chiquita έγινε η πρώτη εταιρεία φρούτων παγκοσμίως που αναγνωρίστηκε από τον κορυφαίο ανεξάρτητο διεθνή οργανισμό Science Based Target Initiative (SBTi). Σε εναρμόνιση με τη Σύμβαση του Παρισιού για το κλίμα, η Chiquita έχει καταρτίσει ένα αναλυτικό πλάνο με σαφείς στόχους για τη μείωση κατανάλωσης της ενέργειας, με τη χρήση πιο φιλικής προς το περιβάλλον ηλεκτρικής ενέργειας, τη χρήση φωτοβολταϊκών και ανεμογεννητριών, την αντικατάσταση της βενζίνης με βιοκαύσιμα ή ηλεκτρικά οχήματα και τη μείωση των εκπομπών αζώτου από τα λιπάσματα. Η εταιρεία έχει επίσης θέσει ως προτεραιότητα τη στενή συνεργασία με τους προμηθευτές της στην αλυσίδα εφοδιασμού, ώστε να μπορέσουν να αναπτύξουν το δικό τους ολοκληρωμένο πλάνο βιωσιμότητας έως το 2025.

Συνεργασία με κάποιον ανεξάρτητο φορέα
Είναι σημαντικό για την Chiquita οι στόχοι της να παρακολουθούνται από κάποιον ανεξάρτητο φορέα, ώστε η πρόοδος και οι τομείς βελτίωσης να αντιμετωπίζονται με τη δέουσα σημασία. Η εταιρεία συνεργάζεται στενά με τον SBTi για να διασφαλίσει ότι τηρεί το προγραμματισμένο πλάνο για τη μείωση των εκπομπών της. Επιπλέον, η Chiquita έχει λάβει διάφορες πιστοποιήσεις από περιβαλλοντικές οργανώσεις, όπως τη Rainforest Alliance και τη Global GAP, για το έργο της στην προώθηση της βιοποικιλότητας και της βιώσιμης γεωργίας.

Για να μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα ανανέωσης καλλιεργειών της Chiquita, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: www.chiquita.com/sustainability.

Δείτε επίσης:
Σπατάλη τροφίμων: Οι επιλεκτικοί καταναλωτές καταστρέφουν τον πλανήτη!

Ο πλανήτης εκπέμπει SOS: Μειώστε την κατανάλωση κρέατος και τη σπατάλη τροφίμων!

Δοκιμάζουμε Zero Waste Cocktails με Flor de Cana σε 7 bar σε Ελλάδα και Κύπρο!