Σε μια νέα ανάκληση προϊόντος προχώρησε ο ΕΦΕΤ. Πιο συγκεκριμένα, ανακλήθηκαν συγκεκριμένες παρτίδες Kinder, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό.

Πιο συγκεκριμένα, ο  ΕΦΕΤ ενημερώθηκε από το Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές (RASFF), σχετικά με την προληπτική ανάκληση συγκεκριμένων παρτίδων των προϊόντων Kinder Schokobons των 46 gr & 125 gr και Kinder Surprise maxi των 100 gr, λόγω πιθανής παρουσίας σαλμονέλας.

Στον παρακάτω πίνακα ποια είναι τα προϊόντα:


Καλούνται οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί τις συγκεκριμένες παρτίδες των ανωτέρω προϊόντων να μην τα καταναλώσουν και να επικοινωνήσουν με το τμήμα εξυπηρέτησης καταναλωτών της εταιρείας «Ferrero International S.A. Greece ΜΕΠΕ» στην ηλεκτρονική διεύθυνση info.ferrero.gr@ferrero.com.

Σχετικά με την προληπτική ανάκληση των εν λόγω προϊόντων ο ΕΦΕΤ έχει ενημερωθεί και από την επιχείρηση Ferrero International S.A. Greece ΜΕΠΕ, ενώ διενεργεί ελέγχους σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.