«Εξοικονομούμενη ενέργεια είναι αυτή που δεν σπαταλάται, δεν καταναλώνεται και που κατά συνέπεια, δεν χρειάζεται να παραχθεί». Αυτό τονίζει σε ενημέρωσή του το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εστιάζοντας στα πως και τα γιατί νοικοκυριά και επιχειρήσεις οφείλουν να εντείνουν τις προσπάθειές τους προς αυτή την κατεύθυνση. Εξ άλλου, οι προκλήσεις που έχει μπροστά της η χώρα είναι πολλές, αφού από του χρόνου θα απαγορευτούν οι επιδοτήσεις για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και πετρελαίου θέρμανσης, ενώ σταδιακά τα σπίτια ενεργειακής κλάσης Ε και Δ θα πρέπει να έχουν σημειώσει ενεργειακή εξοικονόμηση. Παράλληλα, θα πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες για αύξηση των αντλιών θερμότητας, την ίδια στιγμή που προσεχώς θα απαγορευτούν και τα φθοριούχα αέρια στα κλιματιστικά.

Σε κάθε περίπτωση, το ΥΠΕΝ τονίζει πως η εξοικονόμηση της ενέργειας ταυτίζεται με την έννοια της ορθολογικής και αποδοτικής χρήσης της.

Πιο αναλυτικά:

  • Εξοικονομώντας ενέργεια δεν περιστέλλουμε και δεν αναστέλλουμε ενεργειακές ανάγκες.
  • Η εξοικονόμηση της ενέργειας βελτιώνει και δεν μειώνει το επίπεδο διαβίωσης.
  • Κατά τη χρήση της ενέργειας, ως επί το πλείστον, έχουμε μετατροπή της από μία μορφή σε μία άλλη.
  • Για τη χρήση της ενέργειας ιδιαίτερη σημασία έχει ο βαθμός απόδοσης της μετατροπής της, από τη μορφή που τη παραλαμβάνει ο χρήστης στη μορφή που τη χρησιμοποιεί.
  • Όσο μεγαλώνει ο βαθμός απόδοσης μιας συσκευής που καταναλώνει ενέργεια για τη λειτουργία της κι όσο μειώνονται οι απώλειες διατήρησης της ενεργειακής στάθμης του συστήματος, τόσο μειώνεται η ενέργεια που καταναλώνεται για τη συγκεκριμένη χρήση και αυξάνεται η εξοικονόμηση.

«Ενέργειες και κινήσεις, μικρότερης ή μεγαλύτερης κλίμακας, προς τη κατεύθυνση της μείωσης των ενεργειακών απωλειών συστημάτων και αύξησης της ενεργειακής απόδοσης συσκευών, συμβάλλουν στην κατεύθυνση της καταπολέμησης της κατασπατάλησης της ενέργειας, της εξοικονόμησης ενεργειακών και οικονομικών πόρων, της προστασίας του περιβάλλοντος και της ανάσχεσης των φαινομένων και των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής», εξηγεί το υπουργείο.