Το παράδειγμα του θερμός, το περιεχόμενο του οποίου διατηρείται σε μία συγκεκριμένη θερμοκρασία, χωρίς άλλες παρεμβάσεις, χρησιμοποιούν οι γνώστες της αγοράς για να περιγράψουν τον τρόπο, με τον οποίο λειτουργεί ένα παθητικό κτήριο.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτηρίου (ΕΙΠΑΚ), το παθητικό κτήριο διατηρεί παθητικά το περιεχόμενό του στη σωστή θερμοκρασία, χωρίς τη χρήση ενεργητικής ψύξης ή θέρμανσης. Σε αυτό, δηλαδή, υπάρχουν όλες οι τέλειες συνθήκες θερμικής άνεσης, χειμώνα και καλοκαίρι και δη, με 90% εξοικονόμηση ενέργειας. «Ανεξάρτητα από το κλίμα ή την περιοχή, τα παθητικά κτήρια διατηρούν όλο το χρόνο μια άνετη και ευχάριστη θερμοκρασία με ελάχιστες ενεργειακές απαιτήσεις. Τα κτήρια θερμαίνονται παθητικά, δηλαδή κάνουν αποτελεσματική χρήση του ήλιου, των εσωτερικών πηγών θερμότητας και της ανάκτησης θερμότητας, με αποτέλεσμα τα συμβατικά συστήματα θέρμανσης να μην είναι απαραίτητα ακόμη και τις πιο κρύες ημέρες του χειμώνα», τονίζει χαρακτηριστικά. Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού το παθητικό κτήριο χρησιμοποιεί παθητικές τεχνικές ψύξης, όπως είναι ο σωστός σχεδιασμός σκίασης και νυχτερινού φυσικού αερισμού, προκειμένου να διατηρείται δροσερό. Σε κάθε περίπτωση, τα εξαιρετικής ποιότητας και τεχνολογίας υλικά και ο προσεκτικός σχεδιασμός εγγυώνται ότι οι θερμοκρασίες παραμένουν όλο το χρόνο σε σταθερά και ευχάριστα για τους ενοίκους / χρήστες επίπεδα.

Πώς επιτυγχάνεται αυτό;

1) Μόνωση: Ένα σωστά μονωμένο κτιριακό κέλυφος κατά τη διάρκεια του χειμώνα διατηρεί τη ζέστη μέσα στο κτίριο, ενώ το καλοκαίρι την εμποδίζει να εισέλθει μέσα σε αυτό.
2) Αερισμός με ανάκτηση ενέργειας: Τα συστήματα αερισμού των παθητικών κτηρίων παρέχουν καθαρό αέρα, απαλλαγμένο από γύρη και σκόνη, με μέγιστη ενεργειακή απόδοση μέσω της ανάκτησης θερμότητας και με έλεγχο της υγρασίας.
3) Παράθυρα: Τα σωστά σχεδιασμένα, μονωμένα και τοποθετημένα κουφώματα συμμετέχουν στη βέλτιστη αξιοποίηση των ηλιακών κερδών.
4) Αεροστεγανότητα: Τα παθητικά κτήρια είναι έτσι σχεδιασμένα ώστε να αποφεύγονται οι διαρροές αέρα στο κέλυφος, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η ενεργειακή απόδοση και να εμποδίζεται η εμφάνιση ρευμάτων αέρα και φθορών από την υγρασία.
5) Θερμογέφυρες: Η ελαχιστοποίηση θερμογεφυρών και ασθενών σημείων στο κέλυφος συνεισφέρει στη δημιουργία ευχάριστης και σταθερής θερμοκρασίας, ενώ εξαλείφει τις φθορές από την υγρασία και αυξάνει την ενεργειακή απόδοση.