Αύξηση κατά 2% ετησίως στην ενέργεια που καταναλώνει ένα μέσο νοικοκυριό στην Ευρώπη καταγράφεται την τελευταία 10ετία, παρά τη σημαντική βελτίωση που έχει επιτευχθεί στην ενεργειακή αποδοτικότητα, τόσο των οικιακών συσκευών, όσο και του φωτισμού. Στη χώρα μας, όπως προκύπτει από πρόσφατη έρευνα του ελληνικού γραφείου της Greenpeace, το 53% των Ελλήνων με ετήσιο καθαρό εισόδημα κάτω από 20.000 ευρώ ξοδεύουν πάνω από το 10% του εισοδήματός τους στην ενέργεια, με την πλειονότητα (80%) να πιστεύει ότι οι αυξήσεις των τιμών ενέργειας θα επηρεάσουν μελλοντικά την ποιότητα ζωής του.

Τα στατιστικά δεν είναι προς όφελός μας, γεγονός που σημαίνει ότι οι καταναλωτές πρέπει βρουν λύσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά και χρημάτων. Μία από αυτές είναι το net metering. Η αυτοπαραγωγή, όπως λέγεται ελληνιστί, δίνει τη δυνατότητα στον ιδιώτη να παράξει το δικό του ρεύμα μέσω ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και το περίσσευμα από την κατανάλωση να μεταφέρεται από την επιχείρηση ηλεκτρισμού στον λογαριασμό του επόμενου έτους. Το δικαίωμα εγκατάστασης ενός τέτοιου συστήματος έχουν όσοι είτε έχουν την κυριότητα είτε τη νόμιμη χρήση του χώρου (π.χ. μέσω μίσθωσης, δωρεάν παραχώρησης κ.λπ.) και έχουν διασφαλίσει την έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη. Η σύμβαση με την επιχείρηση ηλεκτρισμού μπορεί να υπογραφεί, τόσο με τον ιδιοκτήτη, όσο και με αυτόν που έχει τη νόμιμη χρήση. Ο ΔΕΔΔΗΕ, για παράδειγμα, έχει αναπτύξει ένα πληροφοριακό σύστημα, ώστε να επιταχύνει την εξέταση των αιτημάτων χορήγησης όρων σύνδεσης κάθε κατηγορίας ΑΠΕ, αρχής γενομένης από τα φωτοβολταϊκά στη στέγη.

Μολονότι το κόστος για ένα καλό φωτοβολταϊκό σύστημα αυτοπαραγωγής – net metering φαντάζει απαγορευτικό υπό τις τρέχουσες συνθήκες, εντούτοις ο χρόνος απόσβεσης μειώνεται όσο τα τιμολόγια της εκάστοτε επιχείρησης αυξάνονται. Στα πλεονεκτήματα συγκαταλέγονται αφενός, η σημαντική μείωση στους λογαριασμούς ρεύματος, με τον συμψηφισμό να είναι ενεργειακός και όχι λογιστικός, αλλά και ο μηδενισμός των ετήσιων εξόδων σας για θέρμανση – ψύξη, με την παράλληλη χρήση συστημάτων, όπως τις αντλίες θερμότητας.