Στα νερά της μπάφας. Ταξίδι για ψάρεμα στη μεγαλύτερη λιμνοθάλασσα της Μεσογείου. Την ορίζει το Ιόνιο και απλώνεται αντίκρυ στον Άραξο και στην Κεφαλονιά.

Στο σύνορο αυτό της λιμνοθάλασσας απλώνεται μια σειρά νησιών, που σχηματίζουν τον Λούρο όπως τον αποκαλούν οι ψαράδες. Ανάμεσα, εκτείνονται οι ψαρότοποι: Πόρος, Ντολμάς, Πλώσταινα, Τουρλίδα, Βασιλάδι, Κόμμα, Σχοινιάς, Προκοπάνιστος, Γουνοπούλες, Θόλη.

Τα λένε νησιά, αλλά στην πραγματικότητα πρόκειται για επίπεδες λωρίδες στεριάς, από λάσπη, φύκια και άμμο, με αλμυρίκια και βούρλα. Γύρω από κάθε νησί υπάρχει κι ένα «ιβάρι», φραγμένο με καλαμωτές. Όλη η ζωή πηγαίνει κι έρχεται με την άμπωτι και την πλημμυρίδα. Όταν φουσκώνουν τα νερά, τα ψάρια προσπαθούν να ξεφύγουν και πέφτουν στις πήρες, που βρίσκονται κατά διαστήματα σαν φάκες, κοντά στους φράχτες.

Δύο φορές την ημέρα οι ψαράδες ελέγχουν τις πήρες και τις αδειάζουν με την απόχη ή χτυπούν με το καμάκι τα μεγάλα ψάρια. Τα τζένια, πάλι, είναι περίβολοι φραγμένοι με καλαμωτές. Έχουν ανοιχτή πόρτα, που την κλείνουν οι ψαράδες μόλις πάρουν το σύνθημα πως η θάλασσα έσπρωξε κοπάδια ψάρια μέσα στον περίβολο. Οι μπάφες, οι θηλυκοί κέφαλοι δηλαδή, κατεβαίνουν γεμάτες αυγό. Μόλις τις πιάσουν οι ψαράδες, ανοίγουν την κοιλιά τους, παίρνουν το αυγοτάραχο, το αλατίζουν και το στεγνώνουν, πριν το ντύσουν με καθαρό κερί.