Οι Ευρωπαίοι δείχνουν ευαισθησία για τα θέματα ασφάλειας τροφίμων και είναι πρόθυμοι να αλλάξουν τις καταναλωτικές συμπεριφορές τους, σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο που δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων (EFSA).

Όπως αναφέρεται και σε ανακοίνωση του ΕΦΕΤ, το 55% των Ευρωπαίων πολιτών εκφράζουν την ευαισθησία τους ως προς την ασφάλεια τροφίμων και τα 2/3 των συμμετεχόντων στην έρευνα, δήλωσαν ότι άλλαξαν την καταναλωτική τους συμπεριφορά όταν άκουσαν ή διάβασαν για κάποιο διατροφικό κίνδυνο. Για τη χώρα μας, το 39% των συμμετεχόντων δηλώνει ότι ενδιαφέρονται προσωπικά για την ασφάλεια των τροφίμων, ποσοστό το οποίο βρίσκεται κάπου στο μέσο του εύρους απαντήσεων σε σχέση με τα άλλα κράτη μέλη.

Σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο, δεν υπάρχει συγκεκριμένο θέμα ασφάλειας των τροφίμων που ευαισθητοποιεί όλους τους πολίτες της Ε.Ε., ξεχωρίζουν όμως τρία θέματα τα οποία εμφανίζονται πιο συχνά στις απαντήσεις των Ευρωπαίων πολιτών σε περισσότερα από 20 κράτη – μέλη. Πρόκειται για τη μη ορθή χρήση αντιβιοτικών, ορμονών και στεροειδών σε εκτρεφόμενα ζώα, τα υπολείμματα των φυτοφαρμάκων σε τρόφιμα και τα πρόσθετα τροφίμων. Στην Ελλάδα, μεγαλύτερη ευαισθησία φαίνεται ότι δείχνουμε στο θέμα των υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων σε τρόφιμα (67% των απαντήσεων), των ασθενειών που εντοπίζονται στα ζώα (52% των απαντήσεων) και στα γενετικά τροποποιημένα συστατικά σε τρόφιμα (42% των απαντήσεων).

Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, η ασφάλεια των τροφίμων είναι σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει τις αγοραστικές συνήθειες των καταναλωτών. Άλλοι παράγοντες είναι η προέλευση του τροφίμου, το κόστος, η γεύση, η περιεκτικότητα σε θρεπτικά συστατικά -όπως βιταμίνες, πρωτεΐνες, ζάχαρη και λιπαρά-, καθώς και τα θέματα ηθικής και πεποιθήσεων που αφορούν την ευζωία των ζώων, τη θρησκεία και περιβαλλοντικές ανησυχίες.

Τέλος, ως προς το μέσο πληροφόρησης σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων που χρησιμοποιούν οι Ευρωπαίοι, βρέθηκε ότι 69% επιλέγουν την τηλεόραση ως κυριότερο μέσο πληροφόρησης και ακολουθούν το διαδίκτυο (εξαιρουμένων των social media) σε ποσοστό 46%, οι εφημερίδες και τα περιοδικά (38%) και η οικογένεια, οι φίλοι και οι γείτονες (37%). Οι νεότεροι στην ηλικία (15-24 ετών) ανέφεραν περισσότερο τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως κύριο μέσο πληροφόρησης (45%) σε αντίθεση με τους άνω των 55 ετών που απάντησαν ότι τα χρησιμοποιούν σε ποσοστό 10%. Αξίζει να αναφέρουμε, ότι η Ελλάδα ήταν ένα εκ των τριών κρατών-μελών όπου η πλειοψηφία των πολιτών (60%) απάντησε ότι η οικογένεια, οι φίλοι και οι γείτονες είναι σημαντική πηγή πληροφόρησης για τους διατροφικούς κινδύνους, ενώ μόλις το 16% επιλέγουν το ραδιόφωνο. Παράλληλα, στην Ελλάδα το 93% εμπιστεύεται τους επιστήμονες για την πληροφόρηση σε διατροφικούς κινδύνους και το 32% θεωρεί το γιατρό ή τον ειδικό ως σημαντική πηγή πληροφόρησης.