Τη δυνατότητα παραγωγής της δικής τους ενέργειας για ιδιοκατανάλωση ή ακόμα και πώληση προς το δίκτυο έχουν πλέον οι πολίτες, συστήνοντας μία ενεργειακή κοινότητα.

Σύμφωνα με την Greenpeace, «η παραγωγή ενέργειας είναι θέμα όλων μας. Πολίτες, τοπική αυτοδιοίκηση, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις διαμορφώνουμε οι ίδιοι τους δίκαιους όρους της ενεργειακής μετάβασης σε μία οικονομία χωρίς ορυκτά καύσιμα». Στο πλαίσιο αυτό, δίνει απαντήσεις σε τρία βασικά ερωτήματα, όπως:

1) Τι είναι οι ενεργειακές κοινότητες;
Οι ενεργειακές κοινότητες είναι συνεταιρισμοί που επιτρέπουν στους πολίτες να συμμετέχουν στην παραγωγή ενέργειας, μέσα από καθαρές ή ανανεώσιμες πηγές, ενισχύοντας το εισόδημά τους, προστατεύοντας το περιβάλλον και προωθώντας την ενεργειακή δημοκρατία.

2) Πώς μπορώ να δημιουργήσω μια ενεργειακή κοινότητα και ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτή;
Δικαίωμα συμμετοχής σε μια ενεργειακή κοινότητα έχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και φυσικά, μίγμα αυτών. Εφόσον η ενεργειακή κοινότητα αποτελεί νομική οντότητα, απαιτούνται κάποια βήματα για να γίνει η σύστασή της. Σε αυτά περιλαμβάνεται από την επιλογή του είδους της κοινότητας που θέλουν τα μέλη μέχρι το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού. Χωρίς να είναι απαραίτητο, συστήνεται η συνεργασία με νομικό σύμβουλο, ώστε η διαδικασία να γίνει γρήγορα και σωστά. Από εκεί και πέρα, αρχίζετε να απολαμβάνετε τα οφέλη μιας ενεργειακής κοινότητας, την αίσθηση της ομάδας και της συντονισμένης δράσης για έναν πιο φιλικό περιβαλλοντικά τρόπο ζωής.

3) Τι μπορεί να παράξει μια ενεργειακή κοινότητα;
Μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα περιλαμβάνουν:
•Λειτουργία φωτοβολταϊκού συστήματος σε κτίριο ή πάρκο για εικονική αυτοπαραγωγή από μέλη της κοινότητας (π.χ. νοικοκυριά σε πολυκατοικίες, μικρές επιχειρήσεις, κ.λπ.).
•Λειτουργία πάρκου φωτοβολταϊκών από τοπική αυτοδιοίκηση ή από πάροχο ενέργειας για κοινωνική πολιτική μέσω ηλιακής ενέργειας.
•Λειτουργία αιολικού πάρκου από μέλη της κοινότητας και/ή τοπικές αρχές για εικονική αυτοπαραγωγή ή πώληση ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο.
•Λειτουργία μονάδας παραγωγής βιομάζας ή βιοαερίου για την παραγωγή ενέργειας από την αγροτική κοινότητα και διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας.
•Λειτουργία θερμοκηπίου με μονάδα συμπαραγωγής.
•Λειτουργία εγκατάστασης ΑΠΕ με σύστημα αποθήκευσης ενέργειας.
•Λειτουργία μονάδας αφαλάτωσης με ΑΠΕ.